GU_OTS_430
Hidraulicki zatvarac bez kocnice.
Dostupno u bijeloj, smedoj i sivoj boji.