GU_OTS_430
Hidraulički zatvarač bez kočnice.
Dostupno u bijeloj, smeđoj i sivoj boji.