GU_OTS_140
Hidraulički zatvarač sa ili bez kočnice.
Dostupno u bijeloj, smeđoj i sivoj boji.