GU_OTS_140
Hidraulicki zatvarac sa ili bez kocnice.
Dostupno u bijeloj, smedoj i sivoj boji.