brava_35mm
Brava za ALU�vrata na giljotinu (padajuca) 35 mm